Deutsch  Français  Nederlands 

PLACCAET ENDE ORDONNANTIE - Placcaet ende ordonnantie raeckende de herauten ende andere officieren, 't vueren van wapenen, Tymbers, Titelen, ende andere teeckenen van eere ende van edeldom. Brussel: Huybrecht Anthoon Velpius, 1652, 24 p.

Tekst van het plakkaat van Albert en Isabella Clara Eugenia, d.d. Brussel 14 december 1616, en de vernieuwing daarvan door Philips, d.d. Brussel 28 februari 1652.
EUR 273.70 [Appr.: US$ 296.57 | £UK 234.5 | JP¥ 44518] Book number 2022

is offered by:


Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341A, 2161 BL Lisse, The Netherlands
Email: info@goltzius.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results