English  Français  Nederlands 

Leussink, dom J., o.s.b. - De heilige ikonen, Over het wezen en de vereering der ikonen, over de voorschriften en voornaamste onderwerpen der ikonenkunst.

De Toorts, 1941. 79 pp. Met zaak- en naamregister,
EUR 11.00 | CHF 11] Buchzahl 952691

wird angeboten von:


Grimbergen Boeken Antiquariaat
Heereweg 237, 2161 BG Lisse, The Netherlands Tel.: +31 (0)0618686644
Email: antiquariaat@grimbergenboeken.nl
  Dieses Buch bestellen?

Bitte um Informationen

Zurück zu Ihre Suchergeschichte