English  Français  Nederlands 

- Philosophia, Beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgeerig denken. Deel 1: Indië - Renaissance: Deel 2: Descartes - hedendaagse wijsbegeerte

Utrecht, W.de Haan. 1957. Hard Cover with dustjacket.l 246; 416 pp.
EUR 11.00 | CHF 11] Buchzahl 92232

wird angeboten von:


Grimbergen Boeken Antiquariaat
Heereweg 237, 2161 BG Lisse, The Netherlands Tel.: +31 (0)0618686644
Email: antiquariaat@grimbergenboeken.nl
  Dieses Buch bestellen?

Bitte um Informationen

Zurück zu Ihre Suchergeschichte