English  Français  Nederlands 

- Volledige verzameling der publicatien van het provintiaal bestuur en provintiaal comité van Holland en der Nationaale Vergadering representeerende het Volk van Nederland sederd het begin der Revolutie in 1795, het eerste jaar der Bataafsche vrijheid

 1527768547,
Leyden, Herdingh en Du Mortier. Halfleer.l 1796-1797. Twee delen in een band: Vierde deel, bevattende no 140-179; vijfde deel bevattende no 180-215. Van 1 maart 1796-25 januari 1797. Met registers op de beide delen. Leer aan bovenzijde band iets beschadigd, hoeken gestoten, maar goed exemplaar.
EUR 302.50 | CHF 299.5] Buchzahl 909658

wird angeboten von:


Grimbergen Boeken Antiquariaat
Heereweg 237, 2161 BG Lisse, The Netherlands Tel.: +31 (0)0618686644
Email: antiquariaat@grimbergenboeken.nl
  Dieses Buch bestellen?

Bitte um Informationen

Zurück zu Ihre Suchergeschichte