Deutsch  FranÁais  Nederlands 

Blanc, P.M. le - Kerkelijk zilver, Negen opstellen over kerkelijke zilversmeedkunst.

 1527765715,
sīGravenhage, SDU. 1992. Soft Cover.l 191 p. Foto's. Recensie(s)Buiten de redactionele inleiding leverden 8 auteurs bijdragen tot dit tweede deel van de reeks Jaarboeken van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland. Ze handelen o.m. over zilverkeuring en keurtekens, inscripties, goud- en zilversmeden i.v.m. de St. Servaas te Maastricht, het St. Lambertusborstbeeld aldaar (afgebeeld op voorplat), smeden uit o.m. Amsterdam en Utrecht, protestants kerkzilver in Noord-Brabant: betrekkelijk uiteenlopende onderwerpen. Daarbij komen aspecten aan de orde als opdrachtgevers, assortiment en produktiecijfers, iconografie, symboliek, jaarletters. De bijdragen zijn specialistisch wetenschappelijk en gedetailleerd. Ze geven een indruk van de verschillende stijlen en ze plaatsen de objecten in een cultuurhistorische context; hierbij valt o.m. enig licht op de invloed die de neogotiek in het kader van de rooms-katholieke emancipatiebeweging had op de vormgeving (gildedeken Van Heukelum). Met 86 zwart-wit foto's, een verklarende lijst vaktermen, een literatuurlijstje en 24 pagina's noten.
EUR 8.80 [Appr.: US$ 9.47 | £UK 7.75 | JP• 1241] Book number 30069

is offered by:


Grimbergen Boeken Antiquariaat
Heereweg 237, 2161 BG Lisse, The Netherlands Tel.: +31 (0)0618686644
Email: antiquariaat@grimbergenboeken.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results