Deutsch  FranÁais  Nederlands 

HŁbner Johan - De nieuwe, vermeerderde en verbeterde kouranten-tolk, of zakelyk, historisch- en staatkundig woordenboek ...

Leiden, Luchtmans Samuel en zoon. 4to. Good. De nieuwe, vermeerderde en verbeterde kouranten-tolk, of zakelyk, historisch- en staatkundig woordenboek, waar in zo wel van den lateren als tot den tegenwoordigen tyd de verscheide godsdiensten en geestelyke ordens; de landen, koningryken, republyken, staaten, steden, vestingen, kastelen, en passen; de zeŽn, meiren, eylanden, rivieren, havens, bergen, voorgebergtens, en bosschen; de namen der gekroonde hoofden, de geslachtliniŽn der vorstelyke en grafelyke huizen; de gezamentlyke ridder-ordens; societeiten, wapens; ryks-en-land-dagen; gerichtshoven; civile en militaire bedieningen te water... In 't Hoogduytsch uitgegeven door Johan Hubner ... ; zynde in dezen Nederduitschen druk de verandering van zaaken, en verwisseling van alle staaten, inzonderheit ook van de Vereenigde Nederlanden naauwkeurig waargenomen. Leiden, 1748-1768. 2 dln. : Dl.2 uitgegeven bij Samuel en Johannes Luchtmans onder de titel : Algemeen kunstwoordenboek der wetenschappen : dienende tot een Tweede deel van de Staats- en Koeranten tolk / ... vermeerdert door Arn. Hen. Westerhovius. 1260 en 1004 pp. contemp. gilt calf w. mor. letterpiece. Some damages, but a nice set.
EUR 2145.00 [Appr.: US$ 2331.72 | £UK 1889 | JP• 309594] Book number 1539

is offered by:


Grimbergen Boeken Antiquariaat
Heereweg 237, 2161 BG Lisse, The Netherlands Tel.: +31 (0)0618686644
Email: antiquariaat@grimbergenboeken.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results