Deutsch  Français  Nederlands 

- Algemeen christelijk zondagsboek of stichtelijke overdenkingen op de zon- en feestdagen des jaars 1838 [= 1837].

Amsterdam, L. van der Vinne, z.j. (1837), (2),7,(1),448 pag., contemporain halfleer met platten van gemarmerd karton.= Er verschenen 7 van deze zondagsboeken, van 1835 tot 1841. De KB heeft een exemplaar van het jaar 1837 gedigitaliseerd en dat heeft een iets afwijkende titelpagina - zo wordt het jaar van dat exemplaar niet in de titel, maar onder het imprint genoemd, is er een afwijkend houtsnede vignet en heeft dat exemplaar de ondertitel Een Huis- en Handboek voor de Huisgezinnen der Christenen in druk; de inhoud wijkt verder niet af. In het onderhavige exemplaar ontbreekt de ondertitel, is er een ander vignet gebruikt en wordt [foutief] het jaar 1838 op de titel vermeld; onder het imprint hier geen datum.Voorwerk met vage watervlek; band beschadigd/ gebruikt (maar stevig).
EUR 100.00 [Appr.: US$ 108.94 | £UK 88 | JP¥ 14485] Book number #3211

is offered by:


Fahrenheit 451 Antiquarian Booksellers
Staalwijkstraat 12, 2313 XR Leiden, The Netherlands Tel.: +31 (0)6 12 32 12 44
Email: fire@fahrenheit451.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results