Deutsch  Français  Nederlands 

Munter, Kr. De - Moderne wiskunde: een samenvattend overzicht

Leuven: Universitaire Pers Leuven, cop. 1986. [door] Kr. De Munter ... [et al.] Een samenvattend overzicht van de (moderne) verzamelingenleer en de lineaire algebra en meetkunde, zoals de vwo-leerling met wiskunde in het eindexamenpakket geleerd heeft. Eerder verschenen in 2 dl. - 1974, Bevat: De taal der verzamelingen; Lineaire algebra en meetkunde 175 pagina's 24 cm. Als nieuw.
EUR 39.50 [Appr.: US$ 42.52 | £UK 35 | JP¥ 5569] Book number 30844

is offered by:


De Kantlijn
, , Tel.: + 31 (0)543-452320
Email: kantlijn@xs4all.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results