English  Deutsch  Français 

ANDRITZKY, G. ET AL. - Beiträge zur Geologie von Zentral- und Süd- Afghanistan.

1971. Beihefte zum Geologischen Jahrbuch, Heft 96; 226 pp. 36 fig. 5 photoplts. 8 fold. plts. in pocket incl. col. maps. Orig. wrps. very good.
EUR 21.00 Boeknummer 78378

wordt aangeboden door:


Lingua Terrae Books
, , Tel.: +31 (0)20 6238540
Email: m.rappol@planet.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten