English  Deutsch  Français 

SZABó, M. - Auf den Spuren der Kelten in Ungarn. 2. verb. Aufl.

1976. Corvina, Budapest. 95 pp. 28 fig. plts. h.t. with 76 phot. Paperback with flaps, very good.
EUR 9.00 Boeknummer 76425

wordt aangeboden door:


Lingua Terrae Books
, , Tel.: +31 (0)20 6238540
Email: m.rappol@planet.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten