English  Deutsch  Français 

AGNèS LAURIAT-RAGE, RENé-PIERRE CARRIOL, PIERRE LOZOUET, ANDRé GIRET & HERVé LEYRIT - Miocene molluscs and barnacles from Mont Rond, Kerguelen Islands.

2002. Alcheringa 26; pp. 275-287, illustr. Orig. extract, stapled.
EUR 4.00 Boeknummer 74465

wordt aangeboden door:


Lingua Terrae Books
, , Tel.: +31 (0)20 6238540
Email: m.rappol@planet.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten