English  Deutsch  Français 

XINGLIANG ZHANG, JIAN HAN & DEGAN SHU - New occurrence of the Burgess Shale arthropod Sidneyia in the Early Cambrian Chengjiang Lagerstätte (South China), and revision of the arthropod Urokodia.

2002. Alcheringa 26; pp. 1-8, illustr. Orig. extract, stapled.
EUR 3.00 Boeknummer 74451

wordt aangeboden door:


Lingua Terrae Books
, , Tel.: +31 (0)20 6238540
Email: m.rappol@planet.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten