English  Deutsch  Français 

FERNáNDEZ, J. & J. RODRíGUEZ-FERNáNDEZ - Facies evolution of nearshore marine clastic deposits during the Tortonian transgression—Granada Basin, Betic Cordilleras, Spain.

1991. Sedimentary geology 71; pp. 5-21, 7 fig./phot. Extract.
EUR 5.00 Boeknummer 72181

wordt aangeboden door:


Lingua Terrae Books
, , Tel.: +31 (0)20 6238540
Email: m.rappol@planet.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten