English  Deutsch  Français 

DONOVAN, S.K. AND G.D. SEVASTOPULO - Myelodactylid crinoids from the Silurian of the British Isles.

1989. Palaeontology 32; pp. 689–710 , 9 fig./phot. 3 plts. Orig. extract, stapled, very good.
EUR 6.00 Boeknummer 14011

wordt aangeboden door:


Lingua Terrae Books
, , Tel.: +31 (0)20 6238540
Email: m.rappol@planet.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten