Deutsch  Français  Nederlands 

Andre F. van Oudvorst . - De verbeelding van de intellectuelen : literatuur en maatschappij van Dostojewski tot Ter Braak.

 1527451485,
Amsterdam : Wereldbibliotheek, cop. 1991. 23 cm. 483 p. Historische reeks. Studie over het intellectuele engagement van enkele binnen- en buitenlandse schrijvers, met name Toergenjew, Dostojewski, Du Perron en Ter Braak. Maatschappijkritiek door schrijvers Literature Schrijvers literatuurgeschiedenis sociale veranderingen. Gebrocheerd. Zeer goed. Deze studie beoogt het engagement van de intellectuelen te behandelen. Zij belooft echter meer dan ze waarmaakt: ze bevat een deel over de Russische intelligentsia, waarin romans van Toergenjew en Dostojewski worden besproken, gevat in een wat clichématige schets van de Russische geschiedenis van de negentiende eeuw voorts een deel over de affaire-Dreyfus en de opkomst van de term 'intellectueel' ten slotte een deel over het engagement van Menno ter Braak en E. du Perron. Dit laatste deel is het beste en sluit aan op de dissertatie van de auteur (Menno ter Braak als woordvoerder van de intellektuelen, 1980). Het boek mist een duidelijke invalshoek en afbakening. Als introductie op de problematiek van het engagement heeft het een te schoolboekachtig karakter en mist het een eigen visie, mede doordat het op twee gedachten hinkt. Het boek zou aanzienlijk aan belang hebben gewonnen als het zich geconcentreerd had op het engagement in het interbellum. Het boek heeft een uitgebreide, zij het te weinig selectieve bibliografie en een goed persoonsnamenregister.
EUR 8.00 [Appr.: US$ 8.62 | £UK 7 | JP¥ 1197] Book number 54498


We regret that this particular copy is temporarily not available. You may try to find another copy by using the search function. Apologies for the inconvenience!

 

Do you want to see

- more titles like this one?
- more by this author
- more from this bookseller?
Back to your search results