Deutsch  Franšais  Nederlands 

Jan Nap / Murk Salverda e.a. - Ik heb iets bijna schoons aanschouwd : over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943.

 1527451481,
Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep Den Haag : Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1993. 24 cm. 168 p. Schrijversprentenboek 34. Documentatie en artikelen over leven en werk van de Nederlandse dichter (1870-1943). Rijk geillustr. met z/w afb. Incl.: 'Nu ging ter ruste', 12 x 12 cm. gedrukt in opl. van 150 exempl. Boutens, P.C. Biografieen levensbeschrijvingen Nederlandse letterkunde 20e eeuw biografieen. Gebrocheerd. Uitstekend. Titel ontleend aan het gedicht 'Rosengarten (Berlijn)'. Bijdragen verschenen t.g.v. de 50ste sterfdag, tevens catalogus bij de tentoonstelling in het Letterkundig Museum. Een aantal auteurs werd gevraagd biografie en dichterlijk werk te herlezen. Peperkamp geeft een aanzet tot een chronologische 'poŰtografie'. Prick behandelt 'Momenten en aspecten' van Boutens' vriendschap met Van Deyssel. Blok analyseert de achtergronden bij 'Tusschenspelen' (1942), de 'situatie van iemand (..) in het grensgebied (..) tussen leven en dood'. Peperkamp en Fokkema interpreteren Boutens' 'Acttien verzen bij werken van W.A. van Konijnenburg. Van Alphen herinterpreteert Boutens' homoseksualiteit, die (tot nu toe!) niet als onderwerp van zijn poŰzie schrijven Nap van Van der Vleuten. Van Faassen concludeert in 'Een zeker amateurisme' dat Boutens als boekverzorger 'enige - zij het na´eve - notie van vormgeving' heeft gehad. Rijk gelardeerd met foto's, facsimile's. Uitgebreide 'Aantekeningen'.
EUR 7.00 [Appr.: US$ 7.51 | £UK 6.25 | JPą 1046] Book number 54476


We regret that this particular copy is temporarily not available. You may try to find another copy by using the search function. Apologies for the inconvenience!

 

Do you want to see

- more titles like this one?
- more by this author
- more from this bookseller?
Back to your search results