Deutsch  Français  Nederlands 

Jan Berting / Leo d' Anjou / Bram Steijn. - De tirannie van het beeld : collectieve voorstellingen en handelen.

 1527450476,
Amsterdam : Boom, cop. 1997. 21 cm. 240 p. Bundel sociaal-wetenschappelijke artikelen. Cultuursociologie Opstellen cognitieve psychologie . Gebrocheerd. Zeer goed+. Deze sociaal-wetenschappelijke bundel, die inspeelt op de groeiende belangstelling voor het domein van de cultuur van de samenleving, gaat over de vraag of en in hoeverre zaken als waarden en normen, overtuigingen en referentiekaders, mens- en maatschappijbeelden, voorstellingen en symbolen een zelfstandig effect op het handelen en samen handelen van mensen uitoefenen. Verschillende sociologen, verbonden aan de Erasmus Universiteit, leveren in hun bijdrage een visie op hoe collectieve voorstellingen functioneren, op risicoconstructie en -beleid na de aardbeving van Lissabon in 1755, het politieke discours over de maakbaarheid van de samenleving, de rol van sociale bewegingen bij de afschaffing van de slavenhandel in Groot-Britannie, de relatie tussen de epistemologische opvattingen van wetenschappers en hun moreel-politieke overtuigingen, de houding ten opzichte van sparen, de verbondenheid van collectieve voorstellingen en technologie. De diverse verhelderende bijdragen zijn van belang voor sociologen, economen, politicologen, degenen die met het ontwerpen en uitvoeren van overheidsbeleid belast zijn en voor allen die geïnteresseerd zijn in menselijk gedrag.
EUR 9.80 [Appr.: US$ 10.65 | £UK 8.75 | JP¥ 1414] Book number 35018

is offered by:


Utz Verzendantiquariaat
Ahornstraat 9, 3203 VA Spijkenisse, The Netherlands Tel.: +31(0)181-616849
Email: info@utz.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results