English  Français  Nederlands 

Mortelmans, Lodewijk (bew.): - Vlaamsche volksliederen voor de jeugd bewerkt voor zang en klavier

Antwerpen : Voor God en Volk, PN 5069 [ca. 1920]. 31 S. Quer-4°. OU. Gewicht/weight ca. 350 gr.
EUR 20.00 | CHF 19.5] Buchzahl 78682

wird angeboten von:


Musikantiquariat Paul van Kuik
Nissingstrasse 11, D-47559 Kranenburg, Germany Tel.: +49 (0)2826/999969 | Fax: +49 (0)2826/9998212
Email: p.kuik@paulvankuik.de
  Dieses Buch bestellen?

Bitte um Informationen

Zurück zu Ihre Suchergeschichte