English  Français  Nederlands 

Lauman, Maria: - Wiegeliedje. Gedicht van I. Lauman Brant. Voorgedragen op 2 october 1915, door mev. C. Delhaye ten voordeele onzer verminkte soldaten (Vlaamsche zangstukken met klavierbegeleiding No. 3)

Antwerpen : Van Hoof [1915?]. [3] S. Randschäden. Löcher am Rand. Gewicht/weight ca. 350 gr.
EUR 10.00 | CHF 10] Buchzahl 47790

wird angeboten von:


Musikantiquariat Paul van Kuik
Nissingstrasse 11, D-47559 Kranenburg, Germany Tel.: +49 (0)2826/999969 | Fax: +49 (0)2826/9998212
Email: p.kuik@paulvankuik.de
  Dieses Buch bestellen?

Bitte um Informationen

Zurück zu Ihre Suchergeschichte