English  Français  Nederlands 

- Bloemlezing van Nederlandsche dichtwerken. Uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van `t Algemeen. TWeede Druk

Leiden : Mortier 1850. xvi, 175 blz. Kl. 8°. Or. halflinnen. Gering beschadigd. Gewicht/weight ca. 400 gr. Zeldzaam.
EUR 14.00 | CHF 14] Buchzahl 104789

wird angeboten von:


Musikantiquariat Paul van Kuik
Nissingstrasse 11, D-47559 Kranenburg, Germany Tel.: +49 (0)2826/999969 | Fax: +49 (0)2826/9998212
Email: p.kuik@paulvankuik.de
  Dieses Buch bestellen?

Bitte um Informationen

Zurück zu Ihre Suchergeschichte