English  Français  Nederlands 

KAMPEN, N. G. VAN - Zwitserland en de Alpen van Savoye in afbeeldingen en tafereelen geschetst - Twee delen (compleet)

Amsterdam, G. J. A. Beijerinck. (ISBN: -) Half-Leather, 28x22cm. Uitgave rond 1850 ; 195 + 140 pag - met 106 pagina-grote gravures ( + twee titelpagina gravures) en een grote uitklapbare kaart (gravure) van Zwitserland - Deel 1 vochtplekken - Mooie set. Good.
EUR 675.00 | CHF 662.5] Buchzahl 009467

wird angeboten von:


von Meyenfeldt, Slaats & Zonen
Nonnenveld 101, 4811 HN Breda, The Netherlands Tel.: 06 28388384
Email: boeken@planet.nl
  Dieses Buch bestellen?

Bitte um Informationen

Zurück zu Ihre Suchergeschichte