English  Deutsch  Français 

COPES, JOHANNES vs. APPELBOOM, HARALD, - Provisioneel tegen-bericht van de Heere Copes, Resident van sijne Reurv. Doorl. van Brandenburgh, overgegeven aen de H. Staten Generael den 22. July 1658, tegen de Memorie van de Heere Appelboom, Resident van sijn Kon. Majesteyt van Sweden, overghegeven aende H. Staten Generael d. 18. July 1658, raeckende het refuseren van Audientie by sijne Kon. Majesteyt ... gedaen aen de Ambassadeurs van sijne Keurv. Doorl. van Brandenburgh tot Flensburgh. Mitsgeders een Brief van sijne Keurv. Doorl. aen sijn Kon. Majesteyt gheschreven den 12. November, 1657.

 1527196450,
N.p., 1658. Small 4to. 8 pp. Unbound. VG. ¶ Knuttel 7954; Tiele 4612.
EUR 45.00 Boeknummer 59891

wordt aangeboden door:


Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Tel.: +31 (0)20 676 12 29
Email: mail@charbo.nl
Member of ILAB 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten