English  Deutsch  Français 

BRUN, ANTHOINE, HUYGENS, R. (et al), - Trctaet (i.e. Tractaet) van de Marine, gedaen, besloten, ende gearresteert in den Hage in Hollant, den seventienden van de maent van December 1650, tusschen den Heere Anthoine Brun, ambassadeur ordinaris van den Heere Koningh van Spaigne aen d'eene zijde, ende de Heeren Gedeputeerden vande Hooge Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, aen d'andere zijde.

 1527196448,
's Gravenhage, Wed. Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1657 (reprint c. 1700). Small 4to. (12) pp. With wood-engr. Arms of the United Provinces on title. Unbound. VG. ¶ Reprint of the or. ed., published in "Recueil van de tractaten, gemaeckt ende geslooten tusschen de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden ter eenre, ende verscheyde Koningen, Princen ende Potentaten ter andere zyde". The Hague, c. 1700. - Knuttel 7866a (suppl.).
EUR 45.00 Boeknummer 59889

wordt aangeboden door:


Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Tel.: +31 (0)20 676 12 29
Email: mail@charbo.nl
Member of ILAB 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten