Deutsch  Français  Nederlands 

N/A, - Des doorluchtigen Churvorsten in Beyerens, &c. manifest, ofte openbare verklaringe: van de welgefondeerde en billijcke oorsaecken, waaromme sijne Churvorstelijcke Doorluchtigheyt, etc. bewoogen zyn geworden den Sweedtschen marschal, Carel Gustaph Wrangel, die in den name der Kroon Sweden, den veertienden Maart deses jaers 1647 tot Ulm geslotene armestie den veertienden des maandts September wederomme op te kondigen. Uyt het Hooghduyts overgeset in Nederduyts.

 1527196438,
N.p., Gedruckt in het jaer 1647 [reprint c. 1700]. Small 4to. (11) pp. Unbound. (Small repair to frontpage; paper somewhat browned). Good. ¶ Reprint of the or. ed., published in "Recueil van de tractaten, gemaeckt ende geslooten tusschen de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden ter eenre, ende verscheyde Koningen, Princen ende Potentaten ter andere zyde", The Hague, c. 1700. - Knuttel 5424; Tiele 3122 (both 1st ed.).
EUR 45.00 [Appr.: US$ 48.43 | £UK 39.75 | JP¥ 6409] Book number 59874

is offered by:


Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Tel.: +31 (0)20 676 12 29
Email: mail@charbo.nl
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results