Deutsch  Français  Nederlands 

HAGEMAN, HENRICUS, - Verzameling van Nederduitsche byvoeglyke naamwoorden, uit verscheiden schryvers getrokken, en in eene alphabethische orde gebragt.

 1527195551,
Amsterdam, Pieter Spriet, 1771. 2 delen. (XII)+386;(IV)+582+(3) pp. Gebonden. Perkament uit de tijd. (Banden iets vlekkig). Goed ex. ¶ Alfabetische lijst van zelfstandige naamwoorden met voor ieder woord daarbij passende bijvoeglijke naamwoorden, b.v. Boekery: uitmuntende, groote, overvloedige, nette, kostbaare, uitgezochte, vermaarde, openbaare, verkochte, verstrooide, verzamelde, doorleezen, stads, lands, vorstelyke, koningklyke, keizerlyke, vaticaansche. enz.
EUR 275.00 [Appr.: US$ 298.37 | £UK 235.75 | JP¥ 44859] Book number 58078

is offered by:


Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Tel.: +31 (0)20 676 12 29
Email: mail@charbo.nl
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results