English  Deutsch  Français 

(Diverse auteurs) - Het Zedelyk Tooneel, Bevattende eenige der beste Zedelyke tooneelspelen. Uit verscheidene Taalen byeengebragt. Met keurige konstplaaten versiert

(Diverse auteurs), Het Zedelyk Tooneel, Bevattende eenige der beste Zedelyke tooneelspelen. Uit verscheidene Taalen byeengebragt. Met keurige konstplaaten versiert, (ornament), (titelprenten van N.v.d.Meer (2x), N.v.d.Meer naar J.Buijs (2x), J.Punt naar J.Buijs (7x), C.Bogerts naar J.Buijs (3x) en R.Vinkeles naar J.Buijs. Met in elk deel een dubbel stel titelprentjes. Het eerste prentje (met aanduiding van de scène en de makers van de illustratie) zit steeds achter de Franse titelpagina. De andere afdruk (zonder letters) zit bij de tekst van de scène die is uitgebeeld), Te Amsterdam, By A.van der Kroe, op den Dam, 1778-1781, Deel I-V (5 van de 9 delen), Deel I: (VIII) + 64, (2) + (65-67) + 68-166 en (167-168) + (171) + 172-288 + (2) pp; deel II: (IV) + 84, (85-86) + 89-216 en (2) + 217-308 pp; deel III: (IV) + 80 + (81-83) + 84-182 en (183-187) + 188-374 pp; deel IV: (IV) + 78, (4) + 81-163 + (164 blanco) en (165-167) + 168-266 pp; deel V: (IV) + 50 + (2), (51-53) + 54-132 en (133-140) + 143-222 pp. Volgens de nummering van de bladzijden lijkt er wel eens iets te ontbreken, maar dat is niet het geval, 8º, (19,9 x 12,9 cm), Gebonden in uniforme halfleren bandjes. Ruggen zonder ribben met twee rugschildjes, waarop titel en nummer van de serie. Eenvoudige vergulde versieringen. Rug van deel I bovenaan iets beschadigd. Voorin deel I enkele roestvlekjes. Gedrukt op stevig papier. Een keurige en interessante set, In elk deel op de achterkant van het voorplat: een etiket van Anton A.Mittelmeijer, Boekverkoooper, 96 Vijzelstraat 96, Amsterdam en een stemple met nu: Vijzelgracht 9, 9 uit het Frans vertaalde stukken van Blin de Sainmore, De Falbaire de Quigney, Gernevalde, Goldoni, Mercier (2x), De Rozoy, d'Ussieux en Voltaire; 4 Duitse stukken: twee anoniem, waarvan één van T.P. von Gebler (Worp II,326), een van De Dalberg en F.G. Freiherr von Nesselrode Het valt op, dat er geen enkel Engels stuk is opgenomen. Nogal wat stukken waren bij verschijnen wel nieuw, maar werden bijna tegelijkertijd ook door anderen vertaald. Alle vertalers blijven anoniem. De 2 (oorspronkelijke) stukken worden aangeduid als 'een origineel' en zijn voorzien van de naam van de schrijver: Jan van Panders, De geschiedenis van dit seriewerk is begonnen in 1777. Dan verschijnt een Bericht van inteekening van de Amsterdamse uitgevers Willem Coertse en Dirk Schuurman. Ze zijn van plan elke maand een nieuw vertaald toneel-spel uit te geven, onder de naam Het Zedelyk Fransch, Engels en Hoogduitsch tooneel. De eerste jaargang is in 1778 verschenen; deze bestond uit 6 stukken (2 delen). In 1779-1782 verschenen er elk jaar 3 (1 deel). Het volgende deel (VII) is van 1788; dit kwam uit bij Van der Kroe en Capel. Tussen 1789 en 1791 verscheen deel VIII en het laatste en negende deel draagt het jaartal 1792 op de titelpagina, Dit seriewerk heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de opkomst van het burgerlijk toneel in proza in Nederland. In de eerste jaargangen verschenen alleen vertaalde stukken. Maar vanaf deel IV worden ook oorspronkelijk Nederlandse toneelspelen opgenomen. Het eerste stuk is van Jan van Panders uit Alkmaar (1747-1809); het tweede eveneens (in V). In deel VI staat een stuk van Willem Imme. Aan nummer VII leverden beide schrijvers een bijdrage. Het stuk van Panders in deze jaargang voert de intrigerende titel 'De gewapende uittocht'
EUR 200.00 Boeknummer 974

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten