English  Deutsch  Français 

Jong, Corstiaan de (1832-ca 1869) - Vademecum voor den student

Jong, Corstiaan de (1832-ca 1869), Vademecum voor den student, Liederboek, (Motto: Wo man singet, lass dich ruhig nieder / Böse Menschen haben keine Lieder!), (Gelithografeerde titelpagina in 2 kleuren veel attributen en de vaandels van het Leidse, het Utrechtse en het Groningse studentencorps), (Typografie van P.A.Geurts, Nijmegen), Utrecht, Gebr. Van der Post, 1882 (de titelprent vermeldt 1883), XVI + 271 + (30) pp, (15,1 x 12,3 cm), In de oorspronkelijke halflinnen band met goudgestempelde rug en bedrukt voor- en achterplat. Zowel rug als platten zijn wat dof. Op het voorplat een afbeelding van een student met de noten van de eerste regel van het Io vivat.Voorste schutblad ietsje beschadigd. Verder goed exemplaar, naam van de tegenwoordige eigenaar op het voorste schutblad, De inhoud bestaat uit een groot aantal vertaalde en niet vertaalde liederen: bestaande, op fraaie zangwijzen, maar ook nieuwe. Ook destijds zeer bekende Latijnse gedichten in van o.a. Burman, De Rhoer en Knoop. Totaal 194 nummers. Van veel teksten wordt de auteur genoemd en de componist van de bijbehorende muziek. Ook wordt hier en daar verwezen naar Zangerslust een andere bundel van De Jong en Van der Post. Een zeer afwisselende bundel met teksten als Der König in Thule van Goethe in het Duits, gevolgd door een Griekse vertaling. Achterin: 30 Bladzijden info over andere uitgaven van Gebr Van der Post, Het voorwoord van de eerste druk is ondertekend met De J. en gedateerd Utrecht, Februarij 1862. De tweede druk is van april 1864 en ondertekend: Corstiaan de Jong. Bij de derde druk (1869) meldt de uitgever, dat De Jong is overleden en 'een goed vriend' deze druk heeft verzorgd. Elke nieuwe druk is volgens de voorwoorden ook steeds uitgebreid. De laatst bekende druk is van 1896, De samensteller van deze bundel heeft vooral boeken op zijn naam staan over natuur- en aardrijkskundige onderwerpen en was vooral vertaler uit het Duits. Hij stelde nog een zangbundel samen en vertaalde het boek De voet van den mensch en zijne doelmatige bekleeding
EUR 35.00 Boeknummer 943

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten