English  Deutsch  Français 

(Diverse auteurs) - Nieuwe Verzameling van Gezelschaps-Liederen. Bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand

(Diverse auteurs), Nieuwe Verzameling van Gezelschaps-Liederen. Bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand, (vignet: stilleven van zangboekje en verschillende muziekinstrumenten), te Dordrecht, bij J.Zender, 1836., Tweede veel vermeerderde en verbeterde druk, 56 pp, 8º oblong, (11,4 x 15,8 cm)., In oorspronkelijke halflinnen band met sierpapier dat op het voorplat op een plek is afgesleten. Resten van rugschildje. Schutblad achterin wat beschadigd. Vanaf blad 37/38 een bruine vochtvlek, die op elk volgende blad in grootte toeneemt en op blad 56/57 bijna een half blad groot is. De titelpagina heeft een paar scheurtjes. Toch een acceptabel exemplaar., Bij de meeste liedjes wordt een zangwijs genoemd. De auteurs van de opgenomen teksten worden niet vermeld. Nummer 20, 'Romance', is Rhijnvis Feiths sentimentele gedicht 'Aan ongelukkige gelieven' uit 1778. Hier en daar is er iets veranderd of omgegooid. De wijs is: 'Arm en nedrig is mijn hutje.' Bij de tekst hiervan in de Verzameling van gezelschaps-Liederen (nr 45) staat geen wijs genoemd. Naar de wijs van 'De wereld is in rep en roer' (nr 29) wordt in veel liedboekjes verwezen. Ook staan er aria's uit zangspelen in dit bundeltje, bijvoorbeeld de aria uit Mozarts Toverfluit over man, vrouw en de liefde (nr 34)., De eerste druk van deze bundel is van 1835; er zijn verder nog uitgaven bekend uit 1838, 1840 en 1850. Maar geen van deze drukken is in groten getale aanwezig in de grote Nederlandse bibliotheken. Terwijl van de Verzameling die voor het eerst is gedrukt in 1830, tamelijk veel exemplaren in de genoemde bibliotheken voorkomen. De derde druk van deze Nieuwe Verzameling en de vijfde van de Verzameling van gezelschaps-liederen komen wel eens in één bandje voor.
EUR 50.00 Boeknummer 869

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten