English  Deutsch  Franšais 

Imme, Willem (1762-1823) - Zondagsblad, voor Roomsch-Catholijken. Door een' Roomsch priester

Imme, Willem (1762-1823), Zondagsblad, voor Roomsch-Catholijken. Door een' Roomsch priester, (motto: uit psalm CXVIII:16), te Amsterdam, bij P.van Buuren, Boekverkoper op het Schapenplein (in de vier Evangelisten), 1799., De 52 nummers verschenen van zondag 2 september 1798 tot en met zondag 25 augustus 1799, (II +) 416 pp, 8║, (22,5 x 13,5 cm)., Kartonnen omslag met bruin linnen beplakt. Rug beschadigd. Van buiten erg lelijk, maar binnenin netjes (met uitzondering van titelpagina en Inhoud)., Op de binnenkant van het voorplat: etiket van de Bibliotheca Domus Rosevael. C.ss.R., De schrijver volgt het op zich zelfs loffelijk voorbeeld van godgeleerde en zedekundige weekschriften (die) uit den schoot der verschillende Protestantsche gemeenten voortkomen (....) en die met het oogmerk, om nut en stichting onder de minkundigen van hunne ledematen te verbreiden, in ons vaderland worden uitgegeven. Na 52 afleveringen geeft de schrijver er de brui aan: Gaarne zouden wij aan veler wensch voldoen, met dit Blad te vervolgen, dan de reden, waarom zulks niet geschiedt, willen wij, uit achting voor onze Geloofsgenoten, liefst hier verzwijgen. De prijs was â 2-12-, Willem Imme, Rooms katholiek priester en pastoor te Loosduinen was in de tachtiger en negentiger jaren van de achttiende eeuw een nogal bekend dichter en schrijver. Hij behoorde tot de kring van Uylenbroek en droeg in 1789 en 1792 bij aan diens Kleine Dichterlijke Handschriften. Imme vertaalde de `Irene' van Voltaire (1783) en andere Franse en Engelse stukken. Hij schreef ook oorspronkelijke Nederlandse romans.
EUR 150.00 Boeknummer 793

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten