English  Deutsch  Français 

Helmers, Jan Frederik (1767-1813) - Nagelaten gedichten

Helmers, Jan Frederik (1767-1813), Nagelaten gedichten, (vignet van Reinier Vinkeles van eigen vinding: de Poëzy in haar sterrenkleed zit te rouwen onder een treurwilg met de linkerarm steunend op een lier. Op de achtergrond Pegasus, de hengstenbron en de tempel der Muzen op de Helikon. Een putto met een lofbazuin waaraan titels van werken van Helmers zijn bevestigd, is aan komen zweven en toont de Poëzy een ovalen bordje met de naam Helmers erop en met als lijst een slang die in de eigen staart bijt), Met portret van Jan Frederik Helmers door W. van Senus naar J.Smies (stippelgravure in ovaal), te Haarlem, bij François Bohn, 1814., eerste deel (van 2), (IV) + VI (genummerd I-IV en VII-VIII) + (II) + (2) + 202 pp, 8º, (23 x 14,5 cm), In oorspronkelijke blauwe kartonnen band met bovenaan de rug een etiketje met de naam van de auteur en de titel van het werk. Gedrukt op het stevige papier en in het zelfde formaat dat tussen 1810 en 1820 gebruikelijk is voor dichtbundels. De kartonnen band is op veel plekken versleten. Binnenin is net boek in goede staat. Tussen bladzij 112 en 113 is het boekblok gebroken. Het geheel zit toch stevig in de band. Redelijk goed exemplaar, Op het voorste schutblad in inkt de naam van de eerste eigenaar: Wm Wesseling, Franse titelpagina; gegraveerde titelpagina; Aan den Lezer door M.C.van hall, C.Loots en H.H.Klyn, de bezorgers van Helmers' dichterlijke nalatenschap; inhoud van het eerste deel; portret van Jan Frederik Helmers door W. van Senus naar J.Smies (stippelgravure in ovaal). Dan volgen de nagelaten gedichten, die zijn ingedeeld zoals Helmers dat in zijn Gedichten ook had gedaan: eerst dichterlijke redevoeringen, dan lierzangen en dan mengeldichten (hier 'verspreide gedichten' genoemd), waaronder een 'Fragment uit een onuitgegeven treurspel' dat niet de tekst is waarmee Helmers in 1806 in het blad De Ster had geprotesteerd tegen de komst van koning Lodewijk., Van Hattum 17. In het exemplaar in de KB zit tussen p IV en p VII een inlegvel met een aankondiging van de lijst van intekenaren in het tweede deel (Van Hattum, 156 en 432), M.van Hattum, Jan Fredrik Helmers (1767-1813), Leven en werk van een Amsterdamse wereldburger, Amsterdam, 1996, 155-161
EUR 20.00 Boeknummer 770

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten