English  Deutsch  Français 

Helmers, Jan Fredrik (1767-1813) - Gedichten

Helmers, Jan Fredrik (1767-1813), Gedichten, (ovaal vignet met de Apollo van de Belvedère), Titelpagina gegraveerd door Reinier Vinkeles. Centraal staat een afbeelding van de Apollo van de Belvedère, een laat-Romeinse kopie van een beeldhouwwerk uit de 4de eeuw voor Christus. De tekst van de titelpagina is als het ware uitgehakt in steen., te Amsterdam, bij Immerzeel en Comp., 1810., tweede deel, (IV) + VI (genummerd VII-XII) + 218 pp, 8º, (20,8 x 14,2 cm)., Gebonden in negentiende-eeuwse zeer stevige kartonnen band met sierpapier. Rugschildje met naam van de dichter en titel van het werk bovenin de rug. Binnenin keurig, al laat de kwaliteit van het papier soms te wensen over. Prima studie-exemplaar., Achterop het voorplat en op het voorste schutblad potloodaantekeningen van Prof J.Wille. Naam van de tegenwoordige eigenaar in inkt. Het werk zelf is op veel plaatsen van potloodaantekeningen voorzien., Dit tweede deel van Helmers' Gedichten begint met een Voorrede, waarin Helmers zijn lezers als dichter en Nederlander bedankt voor de belangstelling voor zijn eerste deel. Het succes van de bundel schrijft hij toe aan de schoonheid van de verzen én aan de aantrekkingskracht van de vaderlandse gevoelens die erin verwerkt zijn. De eerste vier gedichten zijn redevoeringen op rijm die bij plechtige gelegenheden zijn voorgedragen. Dan volgen 10 lierzangen; 5 gelegenheidsgedichten (mengeldichten) besluiten de bundel. Alle verzen zijn volgens de dichter 'van een ernstigen aard; hij, die in dezen tijd een' vreugdekreet kan aanheffen, moge het doen, maar (....) nimmer kan ik zijn vriend zijn.', Van Hattum 11. Dongelmans, 347., M.van Hattum, Jan Fredrik Helmers (1767-1813), Leven en werk van een Amsterdamse wereldburger, Amsterdam, 1996.
EUR 15.00 Boeknummer 769

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten