English  Deutsch  Français 

Helmers, Jan Fredrik (1767-1813) - Gedichten

Helmers, Jan Fredrik (1767-1813), Gedichten, (ovaal vignet met de Apollo van de Belvedère), Titelpagina in beide delen identiek met uitzondering van deelaanduiding en jaartal; gegraveerd door Reinier Vinkeles. Centraal staat een afbeelding van de Apollo van de Belvedère, een laat-Romeinse kopie van een beeldhouwwerk uit de 4de eeuw voor Christus. De tekst van de titelpagina is als het ware uitgehakt in steen, (tweede druk), te Amsterdam, bij Immerzeel en Comp., 1809 en 1810 (1816), 2 delen, Deel I: (XVIII) + 233 + (1) pp; deel II: (II) + VI (genummerd VII-XII) + 218 pp, 8º, (22,4 x 14,7 cm), Gebonden in blinde kartonnen banden. Rug verstevigd met grijs papier. Morsige exemplaren. De titelpagina's zijn zeer slap afgedrukt; de plaat lijkt versleten. Het geheel maakt de indruk van een overschotje. Het papier is van slechte kwaliteit en de titelpagina's zitten vol bruine vlekjes. Deel II zit voorin los in de band en heeft geen Franse titelpagina, In deel I: een rekensommetje op het achterste schutblad met potlood, Deze twee delen van Helmers' verzamelde gedichten bevatten allebei: een voorrede, dichterlijke redevoeringen, een 'boek lierzangen en een aantal gelegenheidsgedichten (mengeldichten). Alle verzen zijn volgens de dichter 'van een ernstigen aard; hij, die in dezen tijd een' vreugdekreet kan aanheffen, moge het doen, maar (....) nimmer kan ik zijn vriend zijn.' (deel II voorrede). Veel gedichten hebben vaderlandse geschiedenissen tot onderwerp of behandelen culturele thema's. Helmers was zeer geïnteresseerd in de klassieken en toont zich in zijn gehele werk een hartstochtelijk wereldverbeteraar, Van Hattum 24. Dongelmans, 357. Van Hattum en Dongelmans (p 435) spreken van een titeluitgave Het enige verschil met de eerste druk lijkt mij de slechte kwaliteit van het papier en de titelpagina en de Franse titelpagina met vermelding: (Tweede druk) 1816, M.van Hattum, Jan Fredrik Helmers (1767-1813), Leven en werk van een Amsterdamse wereldburger, Amsterdam, 1996
EUR 25.00 Boeknummer 768

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten