English  Deutsch  Franšais 

Helmers, J(an) F(redrik) (1767-1813) - De Hollandsche Natie, in zes zangen

Helmers, J(an) F(redrik) (1767-1813), De Hollandsche Natie, in zes zangen, (vignet met een met lauweren omkranste lier door R(einier) V(inkeles), gegraveerde titelpagina van Vinkeles naar eigen ontwerp. In een heldengalerij of -tempel staat het beeld van de Nederlandse maagd met de vrijheidshoed op een stok in de arm. Aan haar voeten zit de PoŰzy in haar sterrenkleed met de lier aan de voet en een pen en een geschiedblad in de handen, Eerste druk; ter drukkerij van J.Ruys, te Amsterdam, in Den Haag, Bij Johannes Allart, 1812., (VI) + XVIII + 192 pp, 8║, (22,8 x 14,3 cm)., Gebonden in de oorspronkelijke blauwe kartonnen band. Papier onderaan onafgesneden. Uit het voorste schutblad is uit de bovenhoek een stukje papier afgescheurd; eveneens uit de onderhoek van het achterste schutblad. Rug hier en daar wat kaal. Papieren etiketje op de rug met naam van de dichter en de titel van het werk. Papier wat vergeeld. Redelijk goed exemplaar., Het boek begint met een voorrede van de dichter. Na een voorzang, waarin barden de lof van het Eiland der Batavieren zingen, volgen zes 'zangen' waarin typisch Nederlandse deugden en talenten worden bezongen. Dat zijn: zedelijkheid, heldenmoed ter land, heldenmoed ter zee, zeevaart, de wetenschappen en de schoone kunsten., Volgens Van Hattum (120-126) had deze eerste druk een oplage van 1300 exemplaren. In 250 daarvan is op last van de Franse autoriteiten een verbeterblad (D4, pp 55 en 56) geplaatst met op bladzij 56 toegevoegd een voetnoot of een voetnoot met een opmerking van de uitgever. Er waren toen al 1032 exemplaren verspreid onder collega's van Allart en 18 aan klanten verkocht. Ons exemplaar is dus een van de 1050 boeken zonder verbeterblad D4. Maar ook blad D5 is een verbeterblad. Het oorspronkelijke blad met pp 57 en 58 is dus al in een vroeger stadium door een verbeterblad vervangen., A.C.Kruseman, De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers, 1889, 149 ev en M.van Hattum, Jan Fredrik Helmers (1767-1813), Leven en werk van een Amsterdamse wereldburger, Amsterdam, 1996.
EUR 12.50 Boeknummer 759

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten