English  Deutsch  Franšais 

Houbraken, J. - Hubertus Gregorius van Vryhoff, Hoogleeraar in de regten, in de Doorlugtige Schoole te Amsteldam

Houbraken, J., Hubertus Gregorius van Vryhoff, Hoogleeraar in de regten, in de Doorlugtige Schoole te Amsteldam, rechthoekig portret / ter halver lijve, rechts, kopergravure, naar een tekening van H.Pothoven naar een schilderij van C.Troost (uit 1745), Met 4-regelig onderschrift in verzen van P(hilip) Zweerts, gedateerd 1754. Hierin wordt Van Vrijhoff, die in dat jaar was overleden, geprezen als dichter en geleerde, die op 'Orfeus, die de woestheid fluks bedaarde, gewis noch de overhand had.' Zweerts gaf in 1755 de nagelaten gedichten van Van Vrijhoff uit., (Amsterdam), (Jan Roman?), 1754., Het portret is gegraveerd ter gelegenheid van de uitgave van 'De Gedichten' van Van Vrijhoff, te Amsterdam, bij Jan Roman, 1755 in 4║. Kort voor zijn dood heeft Van Vrijhoff zijn vriend Zweerts gevraagd zijn gedichten uit te geven., Portret / prent / papier: 15,3 x 12,3 / 18,3 x 12,3 / 19,9 x 14,2 cm., Goed exemplaar., Het portret toont ons een staande Van Vryhoff. De linkerhand heeft hij in de zij en de rechterhand steunt op en boek. De prof draagt een pruik die op de schouders hangt en is gehuld in een jas met wijd uitlopende mouwen en zeer brede omslagen, waaronder hij een vest draag, dat half is dichtgeknoopt. Daaronder daaronder draagt hij een wit hemd met lubben en wijde mouwen. Het boek steekt over de rand waarop het onderschrift staat. De geleerde toneelschrijver kijkt de toeschouwer aan met een open gelaat. Niets wijst op de 'zwaarmoedigheid en voorts eene kwijnenende ziekte' waarin hij later verviel., Muller 5898. Troosts geschilderde portretten van de vrienden Van Vrijhoff (1745) en Zweerts (1740) lijken nog meer op elkaar dan de twee gravures die Houbraken ervan heeft gemaakt. Bij Troost hebben beiden de rechterhand in de zij en staan beiden bij een tafel; Houbraken heeft het portret van Van Vrijhoff in spiegelbeeld gegraveerd en Zweerts heeft hij als borstbeeld weergegeven in een ovale 'lijst' (Niemeijer, Cornelis Troost, cat.nrs. 105 en 113)., In 1725 heeft Van Vrijhoff te Leiden een Kluchtspel uitgegeven onder de titel De gewaende dronkaert door Liefde' (Witsen Geysbeek).