English  Deutsch  Français 

Hesz, Johann Jakob - De volks-liefde en vaderlands-min van Jesus

Hesz, Johann Jakob, De volks-liefde en vaderlands-min van Jesus, in leerredenen, (vertaling van: Ueber die Volks- und Vaterlandsliebe Jesu: zwölf Predigten, mit Hinsicht auf gegenwärtige Zeitumstände, Frankfurt, 1795), (ornament), Te Amsteldam, bij M.Schalekamp, 1795., (4) + 200 pp, 8º, (23 x 13,5 cm)., In oorspronkelijke papieren omslag met sierpapier. Rug versleten. Papier onafgesneden. Achterin een paar vochtvlekken., Op schutblaadje voorin: 'van de Waal'., Deze bundel, uit het jaar van de Bataafsche revolutie, bevat zes actuele leerredenen en behandelt vijf 'proeven der vaderlandsliefde van Jesus'. 'De eerste proeve laat Jesus' 'oprechtste deelneming' zien in 'het (....) toenemend, bederf van godsdienst en zeden, onder zijne landgenoten'. De tweede demonstreert hoe Jesus 'het volk opmerkzaam maakte op elk gewichtig voorval, 't geen, bij het toenemend bederf van zeden, een noodwendig onheil voorspelde'. Wat in de tweede proeve gezegd is, wordt in de derde leerreden toegepast op de toenmalige tijdsomstandigheden van 1795. De vijfde laat zien 'dat Jesus (....) veele gewichtige en toepaslijke lessen ontleende, uit de oude geschiedenis zijnes vaderlands'., In de grote Nederlandse bibliotheken is maar één exemplaar van deze bundel aanwezig: in de bibliotheek van de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam. De omvang van de oorspronkelijke bundel (12 preken) doet vermoeden, dat er een tweede stuk zou kunnen bestaan. Picarta geeft op dit punt geen informatie.
EUR 35.00 Boeknummer 635

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten