English  Deutsch  Français 

N.N. - Carel Godfried Withuys

N.N., Carel Godfried Withuys, portret / kniestuk, originele fotografie, (1860)., Het portret staat tegenover de (ontbrekende) titelpagina van een bundel 'Najaars-ooft'. Hierin staan bijdragen van zo'n 25 Nederlandse dichters. Het eerste gedicht, een dramatische dialoog / monoloog getiteld 'Wanhoop in eenzaamheid', is van Withuys. Verderop staat Withuys' tweede bijdrage, 'De Conscrit', kamerspel in één bedrijf. De bundel bevat werk van (meestal oude) dichters en een enkele dichteres. Het tweede stuk van Withuys is gedateerd Juli 1860 en Withuys is van 1794. L. van den Broek is in 1860 55 jaar. Het boekje moet in het najaar van 1860 zijn verschenen. De laatste bijdrage is van de minstreel van Kennemerland (Hofdijk?) en is van oktober 1860., afbeelding / bijwerk / papier: 6,7 x 5,8 / 14 x 9 / 19 x 12,5 cm, De echte fotografie is op een stevig gegraveerd stuk papier geplakt, waarop een rechthoekig passe-partout met ronde hoeken is gedrukt met 'gouden' ornamenten onder en boven. Onderaan staat de handtekening van de dichter in facsimile. Withuys is tegenwoordig totaal vergeten. Wat overigens weinig zegt: zelfs van Tollens, die destijds de enige echte nationale dichter was, weet geen mens iets af. Wat men nog over Withuys lezen kan, is een anekdote die Ten Brink vertelt. Withuys werd in 1849 met andere hoge ambtenaren aan het hof ontvangen. Daar bleek dat de koning nooit van dichter Withuys had gehoord. Verontwaardigd riep de miskende dichterprins later in een gezelschap uit: Mijn God! meneer! Z.M. kende Withuys niet!, Het portret is aan de randen wat bruin. Links onder en vouwtje in 't papier. De foto wordt succesvol beschermd door en semi-transparant velletje papier dat vol bruine vochtvlekjes zit.De bloemlezing is gebonden in een voorop en op de rug vergulde groene linnen gestempelde band. De rug is grotendeels los. De inhoud is compleet op de titelpagina en eventueel voorwerk na., Deze portretfoto toont de negentiende-eeuwse, in zijn eigen ogen nationale dichter Withuys, die zijn werkdagen sleet als directeur der Landsdrukkerij. Hij staat enigszins met de rechterzijde naar voren en met het gezicht naar de toeschouwer. Withuys leunt met de linker elleboog op een piëdestal, waarvan hij juist speciaal voor de fotograaf lijkt afgetreden of afgevallen., Dit bundeltje is niet aanwezig in de grote bibliotheken in Nederland., Ten Brink Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw III, 352
EUR 25.00 Boeknummer 561

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten