English  Deutsch  Franšais 

(Een Vriend van het Stadhouderschap) - De Weelde in Nederland

(Een Vriend van het Stadhouderschap), De Weelde in Nederland, Met gegraveerd titelvignet. Van R.Vinkeles of N.v.d.Meer, jun naar J.Buijs?, (Amsterdam?), (Johannes Allart?), 1790, 30 + 2 blanco pp, 8║, 20,2 x 13 cm, Zonder omslag. Ooit verwijderd uit een convoluut. Gedrukt op stevig papier, De dichter van dit pamflet, die dit dichtstuk ondertekende met: Een vriend van het Stadhouderschap, begint met een citaat van Petrus Burmannus Secundus, Hij heeft veel kritiek op de mannelijke nalopers van de Weelde. die tegenwoordig in Nederland letterlijk en figuurlijk regeert. Alles is uitheems en verwijfd: de mode, de gebaren, de mannen. Niemand durft nog te vechten voor de goede zaak. De schrijver gaat geweldig te keer tegen de invasie van de Pruisen in 1787. Hij schildert uitvoerig de plunderingen die daarop volgden en spreekt zijn minachting uit voor zich patriot noemende figuren die toen iedereen Oranje riep, luidkeels meeriepen. Vooral predikanten die opzichtig van koers veranderden, moeten het ontgelden, Knuttel 21931. Van dit pamflet in verzen zijn 10 exemplaren in 6 grote Nederlandse bibliotheken aanwezig, Over dit anonieme pamflet en voornamelijk over het gelijknamige pamflet uit 1784, dat is ondertekend door Batavus en op grond daarvan wordt toegeschreven aan Bernardus Bosch: Louis G.Saalmink, De weelde in Nederland, of een bibliotheek voor elegante heertjes, De boekenwereld XVII (2000-2001), 110-122. Bernardus Bosch zou toch ook de dichter van dit pamflet uit 1790 kunnen zijn. De schrijver is in elk geval een patriot die graag zou willen, dat de stadhouder zijn aanhangers wat beter in de hand zou willen houden en ware vaderlanders zou aanstellen op belangrijke posten. In plaats van ego´stische vleiers
EUR 40.00 Boeknummer 3308

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten