English  Deutsch  Franšais 

Gellert,C.F. - Verhandelingen over de fabelen en vertelsels en over het aandoenlyke in de tooneelspellen, Na het Hoogduitsch gevolgd

Gellert,C.F., Verhandelingen over de fabelen en vertelsels en over het aandoenlyke in de tooneelspellen, Na het Hoogduitsch gevolgd, Met op de gegraveerde titelpagina een vignet van H.L.Mijlingh. Op dit vignet wordt de buste van Gellert in de lucht gekroond door een putto. Aan de voet van dit monument zien we allerlei grote en kleine dieren en gehavende gebeeldhouwde portretten van oudere fabelschrijvers. In het verschiet: Pegasus en de hengstenbron, Te Amsterdam, by Isaac de Jongh, 1785, Gebonden in een band met C.F.Gellert's bijdraagen tot de Brieven, Te Amsteldam, Bij Gerbrand Roos, 1794, (I) + 2 + II + 242 pp, 8║, (23 x 14,3 cm), Gebonden in een halfleren band met sierpapier op de platten. Gedrukt op papier van zeer goede kwaliteit. Fris exemplaar., Voorbericht (van de vertaler), Voorrede (van Gellert) bij de Verhandeling over de fabelen en derzelver schryvers, Verhandeling over de fabelen in 2 hoofdstukken (over de natuur en eigenschappen der fabelen en over de geenen die fabelen geschreven hebben). Toegevoegd zijn verder: Nog eenig naricht en voorbeelden van oude Duitsche fabelen en Proeve eener beoordeling myner eigenen fabelen. Dan volgt de Proeve eener verhandeling over de verhaalen en een korte verhandeling over het treffende in de burgerlijke tooneel-spellen., Van deze eerste druk van dit werk bezitten 4 grote Nederlandse bibliotheken samen 5 exemplaren. Een tweede druk is verschenen bij Gerbrand Roos en Johannes Weege in 1793. Van deze tweede druk heeft alleen de KB een exemplaar.
EUR 75.00 Boeknummer 329a

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten