English  Deutsch  Franšais 

J.Houbrake(n) - Joannes Houbakker, Leeraar der Doops-gezinde Gemeenten te Amsterdam. Natus 18 April 1685. Obiit 14 December 1715

J.Houbrake(n), Joannes Houbakker, Leeraar der Doops-gezinde Gemeenten te Amsterdam. Natus 18 April 1685. Obiit 14 December 1715, portret te halven lijve links, kopergravure, naar een schilderij van J.le Blon, Onder het portret een voetstuk met een 6 regelig gedicht van J.Bremer, (Amsterdam?), (J.Goeree?), (ca 1715), portret / afbeelding / drukmoet / papier: 7,2 x 5,7 / 15,8 x 12,4 / 16,2 x 13,1 / 16,8 x 13,8 cm, Fris exemplaar. Mooie afdruk op dun papier, Wat aantekeningen in pen en potlood van vorige bezitters, Portret in ornamenteel ovaal, versierd met acanthusmotieven, Muller 2586. Rijksmuseum RP-P-OB-48.643. Het Rijksmuseum heeft twee exemplaren: een proefdruk voor alle letter en een exemplaar met vermelding van graveur, schilder en uitgever, Jan Goeree (1670-1731) was prentkunstenaar en dichter. Het is onduidelijk wat zijn aandeel in het tot stand komen van de prent is geweest. Zijn naam staat centraal onder het portret vermeld met de aanduiding 'in'. Joannes Bremer (1694-1757) was predikant en dichter. Zijn moedert was doopsgezind. Hij studeerde theologie te Leiden en was evenals zijn vader enige tijd remonstrants predikant. Maar zonder vaste standplaats. In 1720 werd hij doopsgezind predikant te Leiden en in de periode 1728-1757 te Amsterdam
EUR 20.00 Boeknummer 3034

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten