English  Deutsch  Franšais 

Jochems, J.A. - Gewapende Burgermacht te Amsterdam. (Schutterij), 1796-1889

Jochems, J.A., Gewapende Burgermacht te Amsterdam. (Schutterij), 1796-1889, Het boek heeft maar 1 illustratie: een reproductie van een schilderij van de krijgsraad der Schutterij te Amsterdam in 1826 (tegenover bladzij 73), Gedrukt ter Stadsdrukkerij, Amsterdam, Niet in den handel, 1890, (XII) + 171 + (III) + XVI + 22 pp (26,4 x 16,5 cm), In de oorspronkelijke papieren omslag waaraan de achterflap ontbreekt. De voorflap is wat beschadigd. Ezelsoren aan de laatste blaadjes. Bindwerk van het boekblok grotendeels los. Wel compleet., Met een losse gerukte aanbevelingsbrief van N. De Roever voor het in 1888 bijna uitverkochte werk Amsterdams Oude Burgervendels (Schutterij 1580-1795), waar dit boek bij aansluit. Voorbericht. Inhoudsopgave. Verklaring van de tekens. Ongenummerde hoofdstukken met veel naamlijsten. Daarbij bijvoorbeeld de Indeeling der Gewapende Burgermacht op 1 januari 1796 en 1798 met veel bekende Nederlanders, onder wie Jacob van Lennep en Hendrik Harmen Klijn. Verder lijsten van de Commandanten-en-Chef, Hoofd- en verdere officieren die van 1815-1889 deel hebben uitgemaakt der drie Regimenten Schutterij. Tot slot een aantal bijlagen en een alfabetische naamlijst van in het boek genoemde personen.
EUR 60.00 Boeknummer 2989

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten