English  Deutsch  Français 

(François van Bleyswijck) - Leo Judae, Theologus Tigurinus

(François van Bleyswijck), Leo Judae, Theologus Tigurinus, portret te halven lijve, kopergravure, Natus A. 1482. Denatus A.1542, (Groningae et Bremae), (H.Spandaw et H.W.Rump), (1744-1752), Prent die is gemaakt als illustratie voor het werk van Dan.Gerdes, Historia Reformationis sive Annales Evangelii seculo XVI passim per Europam renovati doctrinaque reformatiae Accedunt varia .... monumenta, Groningae et Bremae, H.Spandaw et H.W.Rump,1744-1752, uitgave in 4º, 4 dln, afbeelding / drukmoet / papier: 11,1 x 10,1 / 15 x 11,5 / 20,6 x 16,2 cm, Papier onafgesneden. Enkele vouwtjes. Mooie afdruk, Van Someren I, p 168-169 noemt soortgelijke portretten, maar dit portret niet. Wel is er 'n afbeelding met beschrijving bij de Doopsgezinde prenten, Tigurinus was reformator te Zürich. Frans van Bleyswijck (1671-1746) was een Leids graveur die boekillustraties, waaronder veel portretten, op zijn naam heeft staan. Dit portret gaat terug op een ouder voorbeeld: 'n ets van Hendrik Hondius die is opgenomen in een uitgave van Jacobus Verheiden, getiteld Praestantium aliquot theologorum, qui Rom. Antichristum praecipue oppugnarunt, effigies, Den Haag, 1602 en de Nederlandse vertaling ervan Afbeeldingen van sommighe in Godts Woort ervarene mannen, die bestreden hebben den roomschen antichrist, In 's Graven-Haghe by Beuckel Corneliszoon Nieuwlandt,1603
EUR 20.00 Boeknummer 2920

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten