English  Deutsch  Franšais 

(Franšois van Bleyswijck) - Corn. Grapheus, secretarius Antverpiensis

(Franšois van Bleyswijck), Corn. Grapheus, secretarius Antverpiensis, portret te halven lijve van achter links, kopergravure, Natus A║ 1482 Denatus A║ 1558, (Groningae et Bremae), (H.Spandaw et H.W.Rump), (1744-1752), Prent die is gemaakt als illustratie voor het werk van Dan.Gerdes, Historia Reformationis sive Annales Evangelii seculo XVI passim per Europam renovati doctrinaque reformatiae Accedunt varia .... monumenta, Groningae et Bremae, H.Spandaw et H.W.Rump,1744-1752, uitgave in 4║, 4 dln. Dit portret is opgenomen in deel III tegenover p 20, afbeelding / drukmoet / papier: 11 x 9,9 / 16,2 x 13 / 20,9 x 16,7 cm, Papier onafgesneden. Mooie afdruk, Van Someren I, p 168-169 vermeldt nog 23 soortgelijke portretten. Exemplaar in het Rijksmuseum, Grapheus was secretaris van Antwerpen in de perioden 1520-1521 en 1540-1558. In 1522 publicerde hij een geschrift van Luther, waarvoor hij in de gevangenis terecht kwam. Frans van Bleyswijck (1671-1746) was een Leids graveur die boekillustraties, waaronder veel portretten, op zijn naam heeft staan. Dit portret gaat terug op een ouder voorbeeld: 'n ets van Hendrik Hondius die is opgenomen in een uitgave van Jacobus Verheiden, getiteld Praestantium aliquot theologorum, qui Rom. Antichristum praecipue oppugnarunt, effigies, Den Haag, 1602 en de Nederlandse vertaling ervan Afbeeldingen van sommighe in Godts Woort ervarene mannen, die bestreden hebben den roomschen antichrist, In 's Graven-Haghe by Beuckel Corneliszoon Nieuwlandt,1603
EUR 20.00 Boeknummer 2917

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten