English  Deutsch  Franšais 

Alphen, Hieronymus van - Nederlandsche Gezangen

Alphen, Hieronymus van, Nederlandsche Gezangen, (titelvignet van N.van der Meer Junior naar J.Buijs: allegorische voorstelling met putti en Willem I), (eerste druk), Amsterdam, Johannes Allart, 1779, (2 blanco) + XIV + 39 (genummerd 3-41) + (1 blanco) pp. Bij de paginering van het gedeelte met de gezangen is er misschien van uitgegaan, dat de Franse titelpagina voor de gezangen zou worden geplaatst. In een exemplaar in de KB (842C11, op Google) is dat het geval. In mijn exemplaar gaan twee blanco pp vooraf aan de Franse titelpagina met achterop het motto van Ossian. Dan volgt de gegraveerde titelpagina en 4 pp opdracht aan Willem V. Het Voorberigt begint op bladzij (VII). Ogenschijnlijk ontbreekt in mijn exemplaar het blaadje met pp 1 en 2. Het boekje telt uiteindelijk XIV + 44 pp, 8║, (22,1 x 13,5 cm), Ingenaaid in omslag van sierpapier. Papier onafgesneden en wat versleten. Vochtvlekken op de eerste 2 blaadjes, Het bundeltje liedjes begint met een opdracht aan Willem V. In het voorbericht horen we, dat Van Alphen een nieuwe weg ingeslagen is met deze gezangen. Daarom is het niet zo erg, dat het maar een dun bundeltje is, zegt hij. De dichter is eraan begonnen toen hij werd ge´nspireerd door de komende viering van het 200-jarig bestaan van de Unie van Utrecht. De liederen en liedjes zijn bestemd voor iedereen en het publiek zal bepalen of er meer komen. 'Het is tog beter niet te schrijven dan te schrijven en niet gelezen te worden'. Enkele gezangen zijn in den toon der hooge ode; andere zijn volksliedjes en 'in den laagsten toon gestemd'. Verder zijn 't historische liedjes: ze worden als het ware gezongen door personen die de daarin voorkomende gebeurtenissen meemaken. De zanger doet alsof hij leeft in de tijd van de bezongen gebeurtenissen, Deze uitgave is in zeer ruime mate voorhanden in de grote Nederlandse bibliotheken, maar is antiquarisch nogal schaars, Evenals Rhijnvis Feith is Hieronymus van Alphen een hervormer en verrijker van onze Nederlandse literatuur. Hij was de eerste die Nederlandse liedjes voor Nederlandse kinderen schreef. Hij publiceerde als eerste Nederlander vaderlandse (patriottische) liedjes en was daarmee Bellamy ruimschoots voor
EUR 75.00 Boeknummer 2849

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten