English  Deutsch  Français 

A.C. - Vüe dessinée par le Graphomêtre universel

A.C., Vüe dessinée par le Graphomêtre universel, topografische prent, met de hand ingekleurde kopergravure, ('s Gravenhage), (J.H.Munnikhuizen), (1778), Planche nummer XI van 12 gravures die waren opgenomen in de Description d'un graphometre universel (....) a dessiner toutes sortes d'objects de la manière la plus exacte (....) inventé par A.G.Eckhardt I, La Haye J.H.Munnikhuizen, 1778 en in de Nederlandse uitgave Beschryving van een algemeenen graphometer, zynde een allernaauwkeurigst teken-werktuig uitgevonden door A.G.Eckhardt I, 's Gravenhage, J.H.Munnikhuizen, 1778, afbeelding / passe-partout / binnenkant lijst / buitenkant lijst: 21,6 x 36,9 / 22,9 x 37,8 / 35,8 x 50 / 38,6 x 52,9 cm, Achter passe-partout en ingelijst in mahoniehouten lijst, Vanaf de Korte Vijverberg zien we een gedeelte van Den Haag. Rechts de bomen met daarachter de statige huizen aan de Lange Vijverberg en Links de gebouwen van het Binnenhof. Aan de overkant van het water ligt het eilandje met daarachter de bebouwing op het Buitenhof, de toren van de Grote Kerk en het torentje van het oude Stadhuis. Rechts op de voorgrond een grote boom, Het lijkt erop, dat het bij de inschrijving geen storm liep. Het werk zou in twee delen uitkomen, maar ik heb alleen exemplaren van de eerste aflevering gesignaleerd, Volgens de bespreking van de Graphometre Universel in de Observations sur le Physique, sur l'Histoire naturelle en sur les arts, Journal de Physique van september 1778 heeft de heer A.G,Eckhardt een apparaat uitgevonden dat alle zichtbare objecten meet en tekent en een onmisbaar hulpmiddel is bij het perspectieftekenen. De uitvoerige beschrijving van deze uitvinding zal in 2 delen verschijnen. Men kan erop intekenen voor 2 Hollandse ducaten bij P.F.Gosse in Den Haag, bij wie ook een van de aan het werk toegevoegde platen te zien is
EUR 150.00 Boeknummer 2797

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten