English  Deutsch  Franšais 

(Pieter?) van Dijck - Admodumr(everen)dus et Amplissimus d(omi)nus Abraham van Brienen, Ultrajectinus S.T.D. etc. qui legem Domini meditans die ac nocte gregem sibi creditum quinquaginta annis et ultra pavit in pascuis uberrimis: Batavici jura Cleri intrepidus asseruit. Nihil timens nisi ne quempiam supra Deum timeret; et qui hominum de se judicium tanta animi magnitudine sprevit, quanta divinum religione suspexit; quod ergo religiosi coluit. Propitium invenit. Anno Domini MDCLXXXIII. XIX Septembris. Aetatis LXXVI

(Pieter?) van Dijck, Admodumr(everen)dus et Amplissimus d(omi)nus Abraham van Brienen, Ultrajectinus S.T.D. etc. qui legem Domini meditans die ac nocte gregem sibi creditum quinquaginta annis et ultra pavit in pascuis uberrimis: Batavici jura Cleri intrepidus asseruit. Nihil timens nisi ne quempiam supra Deum timeret; et qui hominum de se judicium tanta animi magnitudine sprevit, quanta divinum religione suspexit; quod ergo religiosi coluit. Propitium invenit. Anno Domini MDCLXXXIII. XIX Septembris. Aetatis LXXVI, portret te halven lijve rechts, kopergravure, naar een schilderij van Gio:Wijckersloot, Ultrajecti, Arnold vanden Eijnden (= C.Vermey, J.B.Verdussen of J.Besseling), (1719, 1733 of 1755), Opgenomen als illustratie in H.F.van Heussen, Historia Episcopuum Foederati Belgii, Lugduni in Batavis, C.Vermey, 1719. Ook in de 2 latere uitgaven van dit werk Antwerpen, J.B.Verdussen, 1733 en Antwerpen / Utrecht, J.B.Verdussen / J.Besseling, 1755, afbeelding / drukmoet / papier: 38,7 x 32,6 / 45,1 x 33.6 / 50,5 x 35,3 cm (Rijksmuseum 453 x 338), Wat grijze afdruk. Linker marge veel smaller dan de andere drie. Vouwen. In het midden wat gerimpeld. Veel bruine puntjes in de marges, Pastoor Van Brienen is gekleed in een toga en draagt een kalotje op 't hoofd. Hij zit aan een tafel met daarop boeken. De linkerhand rust op zijn bonnet. Op de tafel staan een kruisbeeld en enkele boeken. Op de ruggen: Breviarium, M.op de S.dagen, Recollectie, Conciones, H.Dagen, Passie en Tegenwoordighyt Gods. Rechts uitzicht op de Domtoren en de Buurkerk van Utrecht, Muller 722 en Van Someren I, 154-155. Waarschijnlijk heeft Arnoldus van den Eijnden het portret van Van Brienen uitgegeven vlak na diens dood. De koperen plaat is dan gebruikt voor de uitgaven van Van Heussen, gedateerd 1719 en de latere van 1733 en 1755, Abraham van Brienen (1607-1683) was R.K. Pastoor te Utrecht. Hij heeft onder de naam Abraham vander Matt veel vrome boeken gepubliceerd in het Nederlands. Bijvoorbeeld Meditatien inden advent. De vierde druk verscheen bij A. van den Eynden te Utrecht. Maar zonder jaartal, evenals Meditatien tot de H.Communie en nog een andere titel. De vermelding van Pieter van Dijck (1654-?) als maker van het geschilderde portret is overgenomen uit een beschrijving van deze prent door het Rijksmuseum. Arnoldus van den Eijnden was uitgever te Utrecht in de periode 1670-1698. Het door Johannes van Wijckersloot (1625/1630-1687) geschilderde portret was aanwezig in de pastorie van de Oudkatholieke gemeente te Utrecht. Baron van Wijckersloot bezat een kopie
EUR 50.00 Boeknummer 2492

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten