English  Deutsch  Français 

Holberg, Wylen den baron Lodewyk (1684-1754), In Leven, Professor der Historien: Ouderling en Rentmeester van de Academie: Assessor van 't Consistorie: Lid van de Koninklyke Societeit der Wetenschappen te Koppenhagen - Zes, zes, vyf, vyf en vier aardige en vermakelyke blyspeelen

Holberg, Wylen den baron Lodewyk (1684-1754), In Leven, Professor der Historien: Ouderling en Rentmeester van de Academie: Assessor van 't Consistorie: Lid van de Koninklyke Societeit der Wetenschappen te Koppenhagen, Zes, zes, vyf, vyf en vier aardige en vermakelyke blyspeelen, Naar de Duitse vertaling van J.G.Laube en G.A.Detharding, Die Dänische Schaubühne, Kopenhagen und Leipzig, G.Chr Rothe, 1752 / 1750. In 1755 is een vijfde deel verschenen., (vignet), In deel VI tegenover de titelpagina een vrolijke titelprent van Simon Fokke: vanaf de Helikon met de tempel der Muzen en de Hengstebron stort Thalia de blijspelen van Holberg elk afzonderlijk vanuit de wolken naar beneden, waar een menigte mensen ze met plezier opvangt. Zij toont het portret van de schrijver aan den volke, terwijl de Faam de roem van Holbergs blijspelen uitbazuint, Deel I in tweede druk; de andere delen in eerste druk, te Amsterdam, By Steven van Esveldt, Boekverkoper in de Kalverstraat, het derde huis van de Roomsche Kerk de Papegaay, 1768, 1766, 1767, 1768 en 1768., I, III, IV, V en VI, 516 / (2) + 461 / (2) + 358 / (2) + 442 / (4) + 428 + (2 ) pp, 8º, (17 x 11 cm)., In halfleren rode bandjes met roze sierpapier. Van twee delen is het sierpapier verdwenen. Geribde ruggetjes met vergulde rugtitels. Rug van enkele deeltjes iets beschadigd. Vijf van de zes verschenen deeltjes. Deeltje II ontbreekt., (I) Het Arabisch poeder, De hovaardy en armoede, De gelukkige schipbreuk, De bezige, De bedroge oude vryer en De masquerade; (III) Jean de France, De wispelturige, De tovery, Het Kersavond vermaak, De rangzuchtige en Erasmus Montanus; (IV) Melampe, De herschapen boer, Dirk Menschenschrik, De paltsgraaf en Ulysses van Ithaca; (V) Bramarbas, De herschepping des bruidegoms, De elfde Junius, De republiek en Plutus; (VI) Het huis-spook, De gewaande philosooph, Sganarells reize, De dwalingen en Artaxerxes., De eerste druk van het eerste deel is in 1757 verschenen bij Jan van Daalen te Amsterdam. In de jaren 1766-1768 werd de serie voortgezet met Van Esveldt als uitgever en uitgebreid tot zes delen met 32 van de 34 blijspelen die Holberg geschreven heeft. Alle vertalingen zijn van de tweede uitgever zelf; niet uit het Deens, maar uit het Duits. In 1794 en 1799 heeft Willem Holtrop, die in 1776 met de dochter van Van Esveldt getrouwd was en de zaak van zijn schoonvader heeft voortgezet, nog eens een nieuwe druk (in 4 delen?) van Holbergs blijspelen uitgegeven. De tekst is nog steeds die van zijn schoonvader; al is deze gemoderniseerd en is de spelling herzien. Van Aken II, p 4-5.
EUR 125.00 Boeknummer 236

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten