English  Deutsch  Franšais 

(Vinkeles, Reinier en C.Bogerts) - J,A,Zoutman, vice-adm(iraal) extraord(inair) by 't E(del) M(ogend) Coll(egie) ter Adm(iraliteit) te Amsterdam. Bevelhebber van den zeeslag op Doggersbank

(Vinkeles, Reinier en C.Bogerts), J,A,Zoutman, vice-adm(iraal) extraord(inair) by 't E(del) M(ogend) Coll(egie) ter Adm(iraliteit) te Amsterdam. Bevelhebber van den zeeslag op Doggersbank, portret, borstbeeld rechts in medaillon, (naar de tekening van Pieter Frederik de la Croix), (Amsterdam en Harlingen), P.Conradi en V.v.d.Plaats, 1788, portret / prent / papier: 6,2 x 6,2 / 13,1 x 8,9 / 22,2 x 14,5 cm, Goed exemplaar met brede marges. Vier kleine gaatjes links in de marge verraden, dat deze prent ooit is meegebonden in een boek, Rechthoekige prent. Portret in medaillon. Op de achtergrond links een draperie. Boven op de lijst van het portret een scheepskroon. Rechts een oorlogschip. Het portret staat op een voetstuk. Met daarop het onderschrift in een cartouche. Op de voorgrond liggen kanonskogels, een kanon, een kruitvat en andere attributen, Niet bij Muller en niet bij Van Someren.In 1781 en 82 heeft Johannes Allart een serie van 7 portretten van Doggerbankse helden in 8║ uitgegeven: Zoutman, Van Kinsbergen, Dedel, Bentinck, Van Braam, Staringh en Braak. Dit is een herdruk van een prent uit deze serie (Muller 6319). Dit portret is afgeleid van het portret te halven lijve rechts door Vinkeles naar een tekening van De la Croix (Muller 6318). Op deze prent ontbreken de gouden gedenkpenning aan de gouden ketting Ún de gouden erepenning aan het rood-wit-blauwe lint, die te zien zijn op het grotere portret van Zoutman uit dezelfde tijd. Op een prent (ook borstbeeld rechts) door Vinkeles die is gemaakt voor het derde deel van het vervolg op Wagenaar (Muller 6320) ontbreekt alleen de gouden gedenkpenning met gouden ketting. Maar deze hangt losjes gedrapeerd op het voetstuk waarop het portret rust
EUR 20.00 Boeknummer 2352

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten