English  Deutsch  Français 

N.N. - Mr.P.J.v.Berckel Raad in de vroeds(chap) en oudburge(meester) d(er) stad Rotterd(am)

N.N., Mr.P.J.v.Berckel Raad in de vroeds(chap) en oudburge(meester) d(er) stad Rotterd(am), portretje in medaillon, borstbeeld links, kopergravure, naar een ouder voorbeeld, z.pl., z. uitg., (ca 1790), Er bestaan meer van dergelijke patriottenportretten. Van Someren vermeldt er meer dan 50. Ze worden besproken onder de serienaam Vaderlandsche Chocolaad (I,183). Het is onduidelijk wat precies de bedoeling ervan was. Werden er twee versies van elk portretje gedrukt? Een met randschrift en een zonder? Die zonder randschrift waren voorzien van een bovenschrift en van een vers onder het portretje. Vermoedelijk kon men deze portretjes van patriotse helden op verschillende manieren gebruiken. Die met randschrift, maar zonder bovenschrift en verzen om er flikken in te verpakken? Die met randschrift en met verzen om te verzamelen. En zo in de periode 1787-1795 de patriottische zaak in gedachten te houden en te steunen, Portret / gedrukte omlijsting met randschrift / papier: 3,2 x 3,2 / 4,2 x 4,2 / 21,3 x 14 cm, Dit portret is gedrukt op een verder onbedrukt octavo blaadje. Papier onafgesneden. Goed exemplaar, Achterop in potlood: VS 351 gekocht 22 Mei 1890 Cat v Stockum Nº 46 ƒ 1.-, Van Berckel kijkt ons half van terzijde optimistisch aan. Hij draagt een staartpruik en is gekleed in een rok, waaronder een jabot zichtbaar is, Van Someren 351 vermeldt dit portret als 'proefdruk voor het vers en de naam van de graveur'. Onder nummer 351* beschrijft hij zo'n portret, maar dan mét randschrift als 'proefdruk zonder vers of naam van de graveur', P.J.van Berckel (1725-1800) was in 1781 en 1782 burgemeester van Rotterdam en van 1783 tot 1787 onze eerste gezant bij de Verenigde Staten van Amerika. Tijdens zijn verblijf in de VS was hij lid gebleven van de Rotterdamse vroedschap, waar hij sinds 1769 deel van uitmaakte. Maar op 30 januari 1788 werd hij ontslagen wegens patriottische sympathieën. Van Berckel keerde niet terug naar zijn vaderland en bleef in de VS (Bataven!,62)
EUR 30.00 Boeknummer 2347

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten