English  Deutsch  Franšais 

Houbraken, J. - Nicolaas Struyck, Anno Aetat 52

Houbraken, J., Nicolaas Struyck, Anno Aetat 52, ovaal portret / te halven lijve rechts, kopergravure, naar een schilderij van J(an) M(aurits) Quinkhard (1738), (Amsterdam), (Isaak Tirion), (1740), Waarschijnlijk afkomstig uit een exemplaar van Struycks boek Inleiding tot de algemeene geographie, benevens eenige sterrekundige en andere verhandelingen, Amsterdam, Isaak Tirion, 1740, portret / omlijsting / prent / papier: 15,7 x 12,5 / 18,4 x 16 / 23,1 x 17,5 / 26,3 x 20,6 cm, De prent is een keer (maar niet scherp) gevouwen geweest en vertoont ook enkele golfjes. 3 Randen onafgesneden. De rechter rand wel afgesneden: de prent heeft ooit deel heeft uitgemaakt van een boek. Waarschijnlijk was het portret geplaatst tegenover de titelpagina van een boek van Struyck. Gegraveerde portretten werden destijds ook los verkocht, Struyck is afgebeeld als wiskundige die zijn kennis wil delen met zijn medeburgers. Dat wordt aangeduid door het opgerolde vel papier met een geometrische tekening, dat hij de toeschouwer als het ware aanreikt. Hierbij overschrijdt zijn rechterarm met de tekening de lijst waarachter de geleerde man staat. De illusie dat zijn arm vanuit zijn wereld de onze in komt, wordt nog versterkt, doordat zijn uitgestrekte arm een schaduw werpt op de onder zijn afbeelding geplaatste rechthoekige cartouche met zijn naam en leeftijd. Struyck draagt een allongepruik. Hij is gekleed in een donkere openstaande jas met brede manchetten en veel knopen. Daaronder draagt hij een openstaand vest en een wit hemd met jabot en wijde mouwen met kanten ruches, Muller 5185, Nicolaas Stryck was de eerste die bij het berekenen van de levensverwachting van mensen onderscheid maakte tussen mannen en vrouwen. Het is niet bekend waarmee hij zijn geld verdiende. Maar hij wist veel van wiskunde, sterrenkunde, aardrijkskunde en natuurlijke historie en deelde die kennis met zijn medeburgers. Doordat hij in het Nederlands schreef ipv in het Latijn, werd hij buiten de grens niet gelezen. Zijn eerste publicatie was Uytreekening der kansen in het speelen (1716). Inleiding tot de algemene geographie (1740) is zijn hoofdwerk; daarin staan ook opstellen over andere onderwerpen dan geografische. Bijvoorbeeld: de waarde van lijfrentes. Hij werd ten onrechte beschuldigd van plagiaat en kreeg daardoor niet de erkenning die hij verdient. Aanklager en concurrent Kersseboom is in Nederland lange tijd de grote autoriteit op het gebied van levensverzekeringen geweest. Verder publiceerde hij boeken over kometen, boekhouden voor de koopman en de berekening van zonsverduisteringen
EUR 30.00 Boeknummer 2320

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten