English  Deutsch  Français 

Kellen, (David) van der - Een Nederlandsch bestuur aan Nederland hergeven (20 November 1813)

Kellen, (David) van der, Een Nederlandsch bestuur aan Nederland hergeven (20 November 1813), kleurenlitho, naar de Schilderij van M.I.van Bree, de eigendom van Jhr.Mr. J. de Bosch Kemper, Lithografie Van Emrik & Binger (Amsterdam), (Dordrecht), (Revers), (1865), Een van de 6 Illustraties uit P.H.Witkamp, Gedenkboek van Neerland's vijftigjarig grondwettig volksbestaan onder het Huis van Oranje, Revers, Dordrecht, 1865, prent / papier: 12,9 x 19,5 / 16,4, x 24,7 cm, Goed exemplaar. Aan de randen wat vuil. Verwijderd uit een boek, wat zichtbaar is aan twee gaatjes in de marge aan de bovenrand van het papier, Rond een tafel met daarop een oranje vlag met 'Oranje Boven' zitten en staan de heren Van Hogendorp, Kemper, Van Limburg Stirum, Van der Duyn van Maasdam, Fannius Scholten en Chauguion, Muller 5831 Muller geeft als boek van herkomst Van Lennep, Geschiedenis (des Vaderlands in Schetsen en afbeeldingen). Maar dit tafereel komt in woord, noch in beeld voor in de derde druk van 1865. De eerste druk van dit werk verscheen in 1856, de tweede in 1861. De firma Emrik en Binger is in 1857 opgericht, Matthijs Ignaas van Bree (1773-1839) uit Antwerpen heeft de tekeningen gemaakt voor de 6 door Reinier Vinkeles gegraveerde illustraties in Helmers' klassieke dichtstuk De Hollansche Natie (1812)! Deze gravures werden pas in 1815 door Allart uitgegeven. De gravure van de afscheidsscène van Albrecht Beiling en zijn vrouw is daarvan de meest bekende. Van Hattum vermeldt, dat Van Bree na 't aanhoren van H.H.Klijns lofrede op Helmers in Felix Meritis op 25 november 1814 een schilderij heeft gemaakt. Hierop schrijft de Muze onder maanlicht Helmers' naam op diens tombe. Van Bree heeft tussen 1804 en 1821 in Amsterdam gewoond. Hij portretteerde o.a. I.J.A.Gogel en koning Willem I
EUR 15.00 Boeknummer 2181

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten